ButtonHeaderLentisMplusFamily.jpg

Mở rộng thị lực!

Thiết kế quang học độc đáo của thuỷ tinh thể xoay không đối xứng LENTIS® Mplus đầu tiên đã là một cuộc cách mạng trên thị trường thuỷ tinh thể đa tiêu toàn thế giới. 
Với hơn 350.000 ca đặt IOL Mplus trong hơn 6 năm qua và rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng của Mplus là bằng chứng về tính ưu việt của công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế này so với thuỷ tinh thể đa tiêu công nghệ nhiễu xạ thông thường.  
Năm 2013, giới thiệu thuỷ tinh thể LENTIS® Mplus X, là một phiên bản cao cấp hơn của Mplus – mẫu IOL đã thành công trước đây, sản phẩm mới này cải thiện khả năng quan sát, đặc biệt trong khoảng cách nhìn gần. 
Một thành viên mới: LENTIS® Mplus MF20 
Với loại thuỷ tinh thể bổ sung thêm 2D cho thị lực nhìn gần hơn, thì các dòng sản phẩm của Thuỷ tinh thể LENTIS Mplus đã đầy đủ. Thuỷ tinh thể LENTIS® MF20 đại diện cho chuẩn mực mới trong phẫu thuật thuỷ tinh thể khúc xạ cho khoảng thị lực từ nhìn xa đến gần hơn mà không cần sự can thiệp nào cả. 
Sự chuyển tiếp mềm mại giữa hai vùng quang học mang lại việc sử dụng ánh sáng tối đa cho thị lực trung gian trong sinh hoạt hàng ngày nên đã đem đền một thị lực tuyệt vời. 
LENTIS® Mplus Family – Lựa chọn loại thuỷ tinh thể nào cho bệnh nhân? 
Tất cả loại thuỷ tinh thể Mplus đều là IOL đa tiêu được thiết kế để điều chỉnh lão thị nhằm giảm thiểu tối đa việc lệ thuộc vào kính đeo.
Các IOL đa tiêu Mplus bao gồm cả ba loại thị lực (xa, trung gian và gần) với khả năng cải thiện thị lực từ tốt (««), rất tốt («««) và xuất sắc (««««).
Tại sao? Do nhu cầu về thị lực của bệnh nhân khác nhau và ngày càng chuyên biệt hơn bao giờ hết. Sinh hoạt hàng ngày, lối sống và nghề nghiệp sẽ quyết định những thói quen thị lực và nhu cầu thị lực của từng cá nhân tại những khoảng cách khác nhau. 
Ngoài ra, những tiến bộ kỹ thuật trong phương tiện truyền thông dẫn đến những thay đổi khác nhau về thị lực: chẳng hạn như nhìn gần bây giờ không còn đơn giản là đọc một tờ báo hay tờ rơi mà còn là việc thao tác, đọc và viết trên máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, sách điện tử hoặc máy tính để bàn. Những công việc này đòi hỏi khoảng cách làm việc từ 25-75 cm được xem là thị lực nhìn gần hoặc thị lực trung gian. Các loại IOL thế hệ LENTIS® Mplus đáp ứng được các thách thức về yêu cầu thị lực khác nhau chuyên biệt này, Chọn loại đúng loại thuỷ tinh thể Mplus thích hợp cho từng bệnh nhân và bạn chắc chắn sẽ có được sự hài lòng nhất của bệnh nhân.

Mplus Family.jpg

Mplus Family 1.jpg


\