ButtonHeaderLentisComfortHoverEN.jpg

Image-LentisComfort-07a-EN.jpgThị lực Comfort dành cho người chơi thể thao

  • Hai mắt đều sử dụng thuỷ tinh thể Comfort
  • Cả hai mắt đều khúc xạ chính thị
Kết quả: Cả hai mắt đều nhìn tốt với thị lực nhìn trung gian và thị lực nhìn xa hoàn toàn không phụ thuộc vào kính đeo. Trường hợp nhìn gần thì có thể phải đeo kính.

Reference curve: VA = 1.00 or 20/20
Image-LentisComfort-07b-EN.jpg


Hài lòng cao từ bệnh nhân
Trong một cuộc khảo sát đại diện, được thực hiện bởi Tiến sĩ Julian Stevens (Bệnh viện Mắt Moorfields, London, Vương quốc Anh) 92% trong số 192 bệnh nhân được khảo sát, những người được điều trị bằng LENTIS Comfort IOL xác nhận rằng họ sẽ lựa chọn lại thuỷ tinh thể này bất kỳ lúc nào do kết quả hình ảnh tốt.
Image-LentisComfort-01-EN.jpg
Hình: Một thuỷ tinh thể tiêu chuẩn điều trị hoàn hảo bệnh đục thủy tinh thể, nhưng không đáp ứng được mong muốn về sự độc lập với kính đeo đối với các dải trung gian. Do đó, bệnh nhân, mặc dù đã trải qua phẫu thuật đục thủy tinh thể, phải sử dụng kính đặc biệt và đắt tiền, như kính đa tròng.
Image-LentisComfort-02-EN.jpg
Hình: LENTIS Comfort cung cấp cả khoảng cách sắc nét và tầm nhìn trung gian tốt, do đó mang lại khả năng độc lập với kính đeo cao hơn. Kết quả lâm sàng chứng minh hiệu suất hình ảnh tối ưu với IOL này.